Onlajn štoperica

Milisekunde Milisekunde
00:00:00.000
Broj kruga Vreme kruga Ukupno vreme

Šta je štoperica?

Štoperica ili tajmer je precizni brojač koji ima dugmad "Start", "Pauziraj" i "Resetuj", a koji služe za merenje vremena.

Kada je štoperica pronađena?

Iako se zna da je prvu napravu koju danas znamo kao hronograf izmislio Žan-Moaz Puze 1776. godine, zvanični podaci pokazuju da je hronograf prvi put predstavio Nikola Matje Rjesek franscuskom kralju Luju-Filipu 1821. godine, da se koristi za trke konja. Prvu modernu štopericu je 1869. godine proizveo slavni švajcarski proizvođač satova Tag Hauer.

Kako se koristi štoperica?

Štoperica počinje da snima vreme kada pritisnemo "Start" dugme. Kada je proces merenja vremena gotov, pritisne se "Pauziraj" dugme i proteklo vreme je snimljeno. Onda, brojač štoperice može da se vrati na početak tako što se pritisne "Resetuj" dugme.

Gde koristimo štopericu?

Štoperica se koristi u raznim sportskim aktivnostima, uključujući trčanje, biciklizam ili plivanje. Medjutim, korišćenje štoperice nije ograničeno samo na sportske aktivnosti. Postoje mnogi drugi zadaci koji treba da budu mereni i da koriste štopericu, koja tako može da pruži informacije o razdeljenim ili zatvorenim krugovima vremena, a koji će pomoći da se odredi kvalitet izvođenja.

Koja je ralika između štoperice i tajmera?

Štoperica se koristi da meri proteklo vreme tokom neke aktivnosti, kao što je trka, dok je tajmer uređaj koji meri određeni, zadati period vremena i prestaje sa radom na isteku tog zadatog vremena. Da sumiramo: tajmer meri vreme na dole, od zadatog vremena do nule, dok štoperica meri vreme na gore, od nule do vremena kada mi zaustavimo štopericu.

Gde je štoperica na računaru?

Sa Onlajn štopericom, možete da koristite štopericu bez obzira koji operativni sistem koristite. A ako koristite Windows 10, posle ukucavanja reči alarm u "Početak" meni, treba da pritisnete "Alarm i sat" i onda karticu "Štoperica" u prozoru koji se pojavljuje.

Šta je Onlajn štoperica?

Onlajn štoperica je jednostavan onlajn brojač na gore koji Vam dozvoljava da, uključivši štopericu, sačuvate podatke vremena u satima, minutima i milisekundama.

Kako da koristite Onlajn štopericu?

Da biste koristili Onlajn štopericu, koja je veoma jednostavna za korišćenje, morate prvo da pritisnete "Start" dugme. Možete da snimite proteklo vreme pritiskanjem "Pauziraj" dugmeta kada je process za koji imate vreme završen ili možete da snimate krugove vremena, periode, bez resetovanja proteklog vremena, pritiskanjem dugmeta "Krug".