Đồng hồ Bấm giờ Trực tuyến

Một phần nghìn giây Một phần nghìn giây
00:00:00.000
Số vòng Thơi gian vòng Tổng thời gian

Đồng hồ Bấm giờ nằm ở đâu trong một máy vi tính?

Hầu hết các hệ điều hành đều không có một ứng dụng đồng hồ bấm giờ mặc định. Với công cụ Đồng hồ Bấm giờ Trực tuyến, bạn có thể sử dụng một đồng hồ bấm giờ mà không cần quan tâm đến hệ điều hành hiện có. Người sử dụng Windows 10 cũng có thể sử dụng ứng dụng đồng hồ để khởi động đồng hồ bấm giờ, cài đặt đồng hồ hẹn giờ, hoặc cài đặt một đồng hồ báo thức trong máy vi tính của mình.

Đồng hồ Bấm giờ Trực tuyến là gì?

Đồng hồ Bấm giờ Trực tuyến là một đồng hồ hẹn giờ đếm xuôi rất dễ sử dụng. Nó cho phép bạn khởi động một chức năng bấm giờ để đo thời lượng đã trôi qua, tính theo giờ, phút, giây và mili giây.

Cách sử dụng Đồng hồ Bấm giờ Trực tuyến

  1. Ấn nút "Bắt đầu" để khởi động đồng hồ bấm giờ
  2. Ấn nút "Tạm dừng" để ghi nhận thời lượng đã trôi qua
  3. Nhấn nút "Từng vòng" để ghi nhận các thời lượng từng vòng hay từng đoạn mà không cần cài đặt lại tổng thời lượng đã trôi qua

Đồng hồ Bấm giờ Trực tuyến hoạt động như thế nào?

Đồng hồ Bấm giờ Trực tuyến đo thời lượng từ thời điểm nó được kích hoạt cho đến thời điểm nó tạm dừng hoạt động. Loại đồng hồ bấm giờ kỹ thuật số và đồng hồ hẹn giờ đếm xuôi ghi nhận thời lượng đã trôi qua bằng cách sử dụng đồng hồ của trình duyệt từ thời điểm bạn kích hoạt nó cho đến thời điểm bạn dừng hoạt động của nó.

Mục đích sử dụng Đồng hồ Bấm giờ Trực tuyến?

Bạn có thể sử dụng Đồng hồ Bấm giờ Trực tuyến cho mục đích học tập, nghiên cứu hoặc cho nhiều hoạt động thể thao khác nhau như chạy bộ hay bơi lội. Do nó chỉ có thể được sử dụng như là một đồng hồ bấm giờ ở chế độ toàn màn hình, bạn có thể phóng chiếu nó trong phòng học hay phòng họp.

Đồng hồ Bấm giờ Trực tuyến có tiếp tục có tiếp tục vận hành hay không nếu thẻ Tab này bị đóng?

Không. Loại đồng hồ bấm giờ này không vận hành nếu thẻ tab này bị đóng.

Đồng hồ Bấm giờ Trực tuyến có tiếp tục vận hành ở chế độ ngủ hay không?

Không. Đồng hồ Bấm giờ Trực tuyến này, cũng như bất cứ công cụ trực tuyến nào khác, đều không hoạt động ở chế độ ngủ.